• Có nhiều điều để kể, để viết về cuộc sống sinh hoạt và học tập của những sinh viên khi đi du học nhat ban. Vui có, buồn có, nhưng quan trọng ở đâu và làm gì
  • Phương tiện giao thông mà mọi người sử dụng chủ yếu, đặc biệt là phương tiện đi lại thường xuyên của những bạn học sinh du hoc Nhật Bản chỉ yếu là gì?

BACK TO TOP